O projekcie

Miasto Poznań realizuje projekt badawczy  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Narodowa Strategia Spójności, pn. Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP). Obszar badania obejmuje oprócz Miasta Poznania także obszar Powiatu Kościańskiego, Wrzesińskiego, Wągrowieckiego oraz Poznańskiego. Wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania dokumentu, pn. „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP)”, który zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie przedłożony radom gmin i powiatów jednostek samorządów, działających w ramach projektu.

Więcej

Aktualności

poniedziałek, 11 maj 2020,

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035

 Do 21 maja 2020 roku trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania...

Więcej

poniedziałek, 28 październik 2019,

Opracowano Plan Zrównoważonej Logistyki Miejskiej dla Miasta Poznania

 Transport jest drugim co do wielkości sektorem zużywającym energię, z 32% udziałem jej końcowego  zużycia.

Więcej