O projekcie

Miasto Poznań realizuje projekt badawczy  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Narodowa Strategia Spójności, pn. Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP). Obszar badania obejmuje oprócz Miasta Poznania także obszar Powiatu Kościańskiego, Wrzesińskiego, Wągrowieckiego oraz Poznańskiego. Wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania dokumentu, pn. „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP)”, który zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie przedłożony radom gmin i powiatów jednostek samorządów, działających w ramach projektu.

Więcej

Aktualności

środa, 22 lipiec 2015,

Powstała Polityka Parkingowa Aglomeracji Poznańskiej

W dniu 22 lipca 2015 roku zostały zakończone prace nad dokumentem pn.

Więcej

poniedziałek, 04 maj 2015,

Zakończenie konsultacji społecznych nad Polityką parkingową

Szanowani  Państwo, zakończyliśmy II etap procesu konsultacji społecznych  „Polityki parkingowej dla obszaru funkcjonalnego aglomeracji  Poznańskiej ".

Więcej