O projekcie

Miasto Poznań realizuje projekt badawczy  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Narodowa Strategia Spójności, pn. Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP). Obszar badania obejmuje oprócz Miasta Poznania także obszar Powiatu Kościańskiego, Wrzesińskiego, Wągrowieckiego oraz Poznańskiego. Wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania dokumentu, pn. „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP)”, który zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie przedłożony radom gmin i powiatów jednostek samorządów, działających w ramach projektu.

Więcej

Aktualności

wtorek, 27 luty 2018,

Parkingi kubaturowe w centrum Poznania

 W nawiązaniu do spotkania z Radnymi na Komisji Polityki Przestrzennej, które odbyło się w dniu...

Więcej

środa, 21 luty 2018,

PARKUJ I JEDŹ! MOŻNA JUŻ KORZYSTAĆ Z PARKINGU PARK&RIDE

Działa już pierwszy w Poznaniu parking Park&Ride.

Więcej