O projekcie

Miasto Poznań realizuje projekt badawczy  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Narodowa Strategia Spójności, pn. Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP). Obszar badania obejmuje oprócz Miasta Poznania także obszar Powiatu Kościańskiego, Wrzesińskiego, Wągrowieckiego oraz Poznańskiego. Wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania dokumentu, pn. „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (SPPOFAP)”, który zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie przedłożony radom gmin i powiatów jednostek samorządów, działających w ramach projektu.

Więcej

Aktualności

środa, 23 październik 2019,

Park&Ride Etap II

Wkrótce rozpoczną się prace nad budową kolejnych parkingów Park&Ride (Etap II).

Więcej

poniedziałek, 16 wrzesień 2019,

SPP na Wildzie i Łazarzu

Jesienią 2020 roku planowane jest wdrożenie Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu.

Więcej