Aktualności

27 lut 2018

Parkingi kubaturowe w centrum Poznania

  W nawiązaniu do spotkania z Radnymi na Komisji Polityki Przestrzennej, które odbyło się w dniu 21.02.2018 r., a dokładniej do punktu 3 dotyczącego "Kompleksowej analizy obszaru centrum miasta Poznania pod...

Więcej

21 lut 2018

PARKUJ I JEDŹ! MOŻNA JUŻ KORZYSTAĆ Z PARKINGU PARK&RIDE

*Działa już pierwszy w Poznaniu parking Park&Ride. Powstał on na skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej - w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Bezpośrednie sąsiedztwo trasy tramwajowej sprawi,...

Więcej

18 gru 2017

Siedem europejskich miast opracowuje wspólny plan logistyczny

Związek regionalny Izb Handlowych Veneto pracuje nad opracowaniem Partnerstwa na rzecz jakości przewozów towarowych: Wytyczne dla współpracy pomiędzy administracjami publicznymi, operatorami logistycznymi i zaintesowanymi interesariuszami zaangażowymi w projekt: w Poznaniu, ...

Więcej

09 paź 2017

Kolejny etap systemu parkingów Parkuj i Jedź w Poznaniu uzyskał dofinansowanie ZIT WRPO 2014+

Projekt Miasta Poznań pn. „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II”, w konsekwencji złożenia wniosku aplikacyjnego w marcu tego roku oraz po pozytywnej ocenie strategicznej, formalnej i merytorycznej przez...

Więcej

02 paź 2017

Projekt LAirA - Zielone drogi na lotniska

LAirA - (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to nowy projekt w ramach programu Interreg Europa Środkowa realizowany od maja 2017. Miasto Poznań uczestniczy w nim jako partner który jest...

Więcej

28 lip 2017

Pozyskano dofinansowanie w ramach ZIT na II etap budowy systemu P&R w Poznaniu

W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4042/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do...

Więcej

14 lip 2017

Konsultacje społeczne dotyczące III etapu budowy systemu parkingów P&R w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi prace zmierzajace do przygotowania niezbędnej dokumentacji do złożenia kolejnego wniosku do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (WRPO 2014+) związanych z realizacją trzeciego etapu budowy parkingów Park&Ride w Poznaniu. W...

Więcej

14 cze 2017

Rozpoczęcie prac budowlanych na parkingu P&R Szymanowskiego

Poznańskie Inwestycje Miejskie 6 czerwca br. przekazały generalnemu wykonawcy firmie Skanska S.A. plac budowy pod parking Park&Ride Szymanowskiego, czyli I etapu budowy systemu parkingów P&R w Poznaniu. Zasadnicze roboty budowlane...

Więcej

06 mar 2017

Miasto Poznań złożyło wniosek o dofinansowanie II

Miasto Poznań 3 marca 2017 złożyło wniosek w konkursie WRPO Poddziałanie 3.3.3. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektu "Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II. Tym razem...

Więcej

23 gru 2016

Dofinansowanie dla etapu I systemu parkingów P&R w Poznaniu oficjalnie przyznane

4 listopada 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dla projektu „Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu – etap I dofinansowania w ramach ZIT (WRPO Poddziałanie 3.3.3.), umowa...

Więcej