Aktualności

23 paź 2019

Park&Ride Etap II

Wkrótce rozpoczną się prace nad budową kolejnych parkingów Park&Ride (Etap II).  Parkingi przy rondzie Starołęka, przy ul. Biskupińskiej oraz przy ul. Św. Michała zostaną wyposażone w stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami...

Więcej

16 wrz 2019

SPP na Wildzie i Łazarzu

Jesienią 2020 roku planowane jest wdrożenie Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu. Ma to na celu zmniejszenie natężenia i uspokojenie ruchu, uporządkowanie i ograniczenie przejazdów tranzytowych. W dniach 11 i 12 września...

Więcej

06 wrz 2019

Wyższe kary w Strefie Śródmiejskiej

5 września wprowadzono zmiany w ustawie o drogach publicznych. Teraz Rada miasta może ustalić strefę płatnego parkowania, ale również śródmiejską strefę płatnego parkowania. Oznacza to zwiększenie dopuszczalnej wysokości opłat (również...

Więcej

12 lut 2019

Parkowanie w świetle ustawy o elektromobilności

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.  o elektromobilności i paliwach alternatywnych Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach może wyznaczyć miejsca parkingowe przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych...

Więcej

27 lut 2018

Parkingi kubaturowe w centrum Poznania

  W nawiązaniu do spotkania z Radnymi na Komisji Polityki Przestrzennej, które odbyło się w dniu 21.02.2018 r., a dokładniej do punktu 3 dotyczącego "Kompleksowej analizy obszaru centrum miasta Poznania pod...

Więcej

21 lut 2018

PARKUJ I JEDŹ! MOŻNA JUŻ KORZYSTAĆ Z PARKINGU PARK&RIDE

*Działa już pierwszy w Poznaniu parking Park&Ride. Powstał on na skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej - w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Bezpośrednie sąsiedztwo trasy tramwajowej sprawi,...

Więcej

18 gru 2017

Siedem europejskich miast opracowuje wspólny plan logistyczny

Związek regionalny Izb Handlowych Veneto pracuje nad opracowaniem Partnerstwa na rzecz jakości przewozów towarowych: Wytyczne dla współpracy pomiędzy administracjami publicznymi, operatorami logistycznymi i zaintesowanymi interesariuszami zaangażowymi w projekt: w Poznaniu, ...

Więcej

09 paź 2017

Kolejny etap systemu parkingów Parkuj i Jedź w Poznaniu uzyskał dofinansowanie ZIT WRPO 2014+

Projekt Miasta Poznań pn. „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II”, w konsekwencji złożenia wniosku aplikacyjnego w marcu tego roku oraz po pozytywnej ocenie strategicznej, formalnej i merytorycznej przez...

Więcej

02 paź 2017

Projekt LAirA - Zielone drogi na lotniska

LAirA - (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to nowy projekt w ramach programu Interreg Europa Środkowa realizowany od maja 2017. Miasto Poznań uczestniczy w nim jako partner który jest...

Więcej

28 lip 2017

Pozyskano dofinansowanie w ramach ZIT na II etap budowy systemu P&R w Poznaniu

W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4042/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do...

Więcej