Aktualności

18 gru 2017

Siedem europejskich miast opracowuje wspólny plan logistyczny

Związek regionalny Izb Handlowych Veneto pracuje nad opracowaniem Partnerstwa na rzecz jakości przewozów towarowych: Wytyczne dla współpracy pomiędzy administracjami publicznymi, operatorami logistycznymi i zaintesowanymi interesariuszami zaangażowymi w projekt: w Poznaniu, ...

Więcej

09 paź 2017

Kolejny etap systemu parkingów Parkuj i Jedź w Poznaniu uzyskał dofinansowanie ZIT WRPO 2014+

Projekt Miasta Poznań pn. „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II”, w konsekwencji złożenia wniosku aplikacyjnego w marcu tego roku oraz po pozytywnej ocenie strategicznej, formalnej i merytorycznej przez...

Więcej

02 paź 2017

Projekt LAirA - Zielone drogi na lotniska

LAirA - (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to nowy projekt w ramach programu Interreg Europa Środkowa realizowany od maja 2017. Miasto Poznań uczestniczy w nim jako partner który jest...

Więcej

28 lip 2017

Pozyskano dofinansowanie w ramach ZIT na II etap budowy systemu P&R w Poznaniu

W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4042/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do...

Więcej

14 lip 2017

Konsultacje społeczne dotyczące III etapu budowy systemu parkingów P&R w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi prace zmierzajace do przygotowania niezbędnej dokumentacji do złożenia kolejnego wniosku do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (WRPO 2014+) związanych z realizacją trzeciego etapu budowy parkingów Park&Ride w Poznaniu. W...

Więcej

14 cze 2017

Rozpoczęcie prac budowlanych na parkingu P&R Szymanowskiego

Poznańskie Inwestycje Miejskie 6 czerwca br. przekazały generalnemu wykonawcy firmie Skanska S.A. plac budowy pod parking Park&Ride Szymanowskiego, czyli I etapu budowy systemu parkingów P&R w Poznaniu. Zasadnicze roboty budowlane...

Więcej

06 mar 2017

Miasto Poznań złożyło wniosek o dofinansowanie II

Miasto Poznań 3 marca 2017 złożyło wniosek w konkursie WRPO Poddziałanie 3.3.3. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektu "Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II. Tym razem...

Więcej

23 gru 2016

Dofinansowanie dla etapu I systemu parkingów P&R w Poznaniu oficjalnie przyznane

4 listopada 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dla projektu „Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu – etap I dofinansowania w ramach ZIT (WRPO Poddziałanie 3.3.3.), umowa...

Więcej

19 paź 2016

Umowa na budowę parkingu typu Park&Ride przy ul. Szymanowskiego

Zaprojektowaniem, budową oraz wyposażeniem pierwszego parkingu typu Park&Ride na terenie Poznania , przy ul. Szymanowskiego zajmie się firma Skanska. Realizacja robót powinna zakończyć się w drugiej połowie 2017 r. W ramach przedmiotu...

Więcej

22 lip 2015

Powstała Polityka Parkingowa Aglomeracji Poznańskiej

W dniu 22 lipca 2015 roku zostały zakończone prace nad dokumentem pn. "SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU FUNKCJONALEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ - SPPOFAP". Opracowanie składa się z dwóch zeszytów: "Kierunki" i "Uwarunkowania"....

Więcej