Dofinansowanie dla etapu I systemu parkingów P&R oficjalnie przyznane

piątek, 23 grudzień 2016,

4 listopada 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dla projektu „Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu – etap I dofinansowania w ramach ZIT (WRPO Poddziałanie 3.3.3.), umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego oraz Miastem Poznań została podpisana 22 grudnia 2016.

Kwota przyznanego Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu została określona na kwotę 3 003 516,09 PLN.


Tablica dofinansowanie PR etap I