I spotkanie Rady Projektu

czwartek, 15 styczeń 2015,

W dniu 15 stycznia 2015 r., o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się pierwsze spotkanie Rady Projektu „Badania powiązań funkcjonalno-przestrzennych dla Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów – SPPOFAP)”, w których udział wzięło 17 partnerów Projektu (14 gmin i 3 powiaty). Moderatorem spotkania był Pan Rafał Janowicz z firmy Research Solution. Na spotkaniu omówiono sprawy formalno-prawne, w tym przyjęto do projektu nowego Partnera – gminę Śrem. Pan Jacek Thiem, przedstawiciel firmy BIT Pracownie Projektowe Sp. z o.o., omówił m.in. scenariusze rozwoju systemu parkingowego w Aglomeracji Poznańskiej. W toku dyskusji uzgodniono, iż na kolejnym spotkaniu Rady Projektu, które odbędzie się jeszcze w styczniu br. Przedyskutowane zostaną uwagi i opinie poszczególnych Partnerów do projektu Polityki Parkingowej Aglomeracji Poznańskiej. Na zakończenie spotkania przedstawiono propozycję sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu.


SL373847