Konferencja rozpoczynająca konsultacje społeczne na temat Polityki parkingowej.

środa, 04 luty 2015,

W dniu 4 lutego 2015r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca opracowywanej Polityki Parkingowej w ramach projektu pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)” oraz rozpoczynających się w tej sprawie konsultacji społecznych. Konsultacje obejmą obszar Miasta Poznania, gmin Powiatu Poznańskiego oraz Powiaty: Kościański i Wągrowiecki (szczegóły w załączeniu). W konferencji uczestniczyli: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni – Pani Violetta Wabińska-Chmielewska, ze strony Wykonawcy - Biuro Inżynierii Transportu Pan Jacek Thiem (odpowiedzialny za przeprowadzenia badań i opracowanie dokumentu Polityki parkingowej) oraz Pan Rafał Janowicz odpowiadający za przeprowadzenie konsultacji społecznych. Poniżej w załączniku znajduje się również kilka stron streszczenia założeń przyjetych do tworzenia ostatecznego dokumnetu Polityki Parkingowej.

Od dzisiaj działa również ankieta internetowa, która jest również elementem konsultacji i jej wyniki zostaną przeanalizowane w tworzonej Polityce parkingowej.

Po przedstawieniu założeń oraz pierwszych wyników i harmonogramu dalszych prac, przedstawiciele Miasta Poznania udzielali odpowiedzi na pytania dziennikarzy oraz komentowali przekazane w prezentacji informacje na temat Polityki Parkingowej.


7