Konsultacje społeczne dotyczące III etapu budowy systemu parkingów P&R w Poznaniu

piątek, 14 lipiec 2017,

Miasto Poznań prowadzi prace zmierzajace do przygotowania niezbędnej dokumentacji do złożenia kolejnego wniosku do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (WRPO 2014+) związanych z realizacją trzeciego etapu budowy parkingów Park&Ride w Poznaniu. W ramach etapu III wskazane zostały lokalizacje Starołęka, Górczyn i Miłostowo. W terminie 17-31.07.2017 odbywać się będą konsultacje społeczne dotyczące budowy  zintegrowanych węzłów przesiadkowych Starołęka i Górczyn, a także parkingu P&R Miłostowo. W ramach konsultacji odbędą się również trzy spotkania konsultacyjne na których omawiane będą projekty dotyczące budowy inwestycji w lokalizacjach danego Osiedla:
-
P&R Górczyn - 18 lipca 2017 r. godz.17.00 - Osiedle Górczyn, Gimnazjum nr 50 ul. Ściegiennego 10,
-
P&R Starołęka - 19 lipca 2017 r. godz.17.00 - Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Baranowska 1,
-
P&R Miłostowo - 20 lipca 2017 r. godz.17.00 - Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole i Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Szkoła Podstawowa nr 87, ul. Leszka 42.

Wszystkie szczegółówe informacje wraz z rysunkami koncepcji poszczególnych węzłów są dostepne na stronie Urzedu Miasta Poznania.

ZAPRASZAMY


Konsultacje spoeczne napis 3