Konsultacje zapisów Polityki Parkingowej - Instytucje pozarzadowe

piątek, 10 kwiecień 2015,

Zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na rzecz rozwoju ruchu rowerowego na spotkanie dotyczące trwających prac nad Spójną Polityką Parkingową Aglomeracji Poznańskiej oraz Powiatów: Kościańskiego, Wrzesińskiego i Wągrowieckiego.  Trwa obecnie II tura konsultacji społecznych w tym zakresie, jest więc możliwość doszczegółowienia tego dokumentu pod kątem rowerowym.

Aktualna wersja projektu oraz materiały z dotychczasowych konsultacji społecznych są dostępne w zakładce AKTUALNOŚCI.  Obowiązująca polityka parkingowa Poznania z 2008 roku jest dostępna  tutaj.

Spotkanie będzie okazją do omówienia m. in. następujących tematów:

-         normatyw parkingowy dla rowerów w ramach nowopowstających inwestycji (szpitale, urzędy, budownictwo mieszkaniowe, itp.)

-         standardy techniczne stojaków i przechowalni rowerowych

-         pożądane lokalizacje obiektów Bike+Ride (powiązanie transportu rowerowego i zbiorowego)

 

Robocza agenda spotkania (uwzględniającego również inne, aktualne aspekty tematyki rowerowej):

  1. 1.      Oficer rowerowy w Wydziale Transportu i Zieleni UMP – aktualne działania i najbliższe plany.
  2. 2.      Projekt nowej polityki parkingowej Aglomeracji Poznańskiej, a parkowanie i przechowywanie rowerów.
  3. 3.      Pożądane miejsce ruchu rowerowego na ul. Dąbrowskiego – integracja czy separacja? Warunki brzegowe obu rozwiązań (koncepcja dostępna tutaj)

 

Spotkanie odbędzie się we czwartek 16 kwietnia o godzinie 17.00 w Wydziale Transportu i Zieleni, ul. 3 Maja 46, sala 105.