Parkowanie w świetle ustawy o elektromobilności

wtorek, 12 luty 2019,

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.  o elektromobilności i paliwach alternatywnych Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach może wyznaczyć miejsca parkingowe przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym również w miejscach, gdzie nie występują ogólnodostępne stacje ładowania, w celu promocji pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi oraz wyznacza, w strefie płatnego parkowania, miejsca przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania.

Dodatkowo, właściciele pojazdów elektrycznych mogą za darmo parkować w Strefie Płatnego Parkowania oraz korzystać z buspasów. 


Fot. ZDM