Powstanie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

piątek, 27 grudzień 2019,

Jak zorganizować ruch w mieście, aby służył wszystkim jego użytkownikom? Jak transport uczynić bardziej ekologicznym i zrównoważonym? Odpowiedzi na te pytania ma udzielić Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który powstanie z udziałem mieszkańców Poznania.

 

W styczniu 2020 r. Miasto rozpocznie prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Poznania. Będzie to kompleksowy dokument, którego opracowanie planowane jest do końca 2020 roku. Obejmie on zadnienia z obszaru komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania i wskaże rekomendowane kierunki rozwoju.
Plan Mobilności będzie opracowaniem kompilującym obowiązujące w mieście dokumenty, regulujące kwestie transportu w Poznaniu - tj. m.in. Polityka Transportowa Miasta ( zastąpiona niebawem polityką mobilności) i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy oraz Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025.  Dokument tworzony będzie z aktywnym udziałem mieszkańców miasta.
Nowy Plan będzie całościowo obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i dostępności dróg pieszych, rowerowych oraz transportu publicznego na terenie Poznania. Dotyczyć będzie również planowania przestrzennego w mieście i potrzeb osób zmotoryzowanych.
W związku z tym o założeniach dokumentu miasto będzie dyskutować z wszystkimi użytkownikami przestrzeni. W skład grupy konsultacyjnej wejdą zarówno eksperci i przedstawiciele różnych wydziałów urzędu miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, jak i reprezentanci różnych instytucji i środowisk, tacy jak radni osiedlowi, społecznicy, mieszkańcy, osoby ze szczególnymi potrzebami czy przedstawiciele mniejszości narodowych.
O opinię zostaną poproszeni również młodzi poznaniacy, bo to oni w przyszłości będą mierzyć się z wyzwaniami współczesności. Do Planu Mobilności zostaną wpisane także rekomendacje dla władz miasta oraz zarządów jednostek miejskich działających w zakresie mobilności. Udział wszystkich wymienionych grup zagwarantuje powstanie planu dostosowanego do warunków lokalnych.
Planowanie przyszłości miasta z nastawieniem na ludzi

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma "TRAKO" Projekty Transportowe. więcej informacji na ten temat TUTAJ.


SUMP Poznan