Poznański Pakiet dla mobilności

poniedziałek, 18 maj 2020,

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na zmianę zachowań w zakresie poruszania się mieszkańców Poznania. Rząd ograniczył możliwość podróżowania komunikacją publiczną, rowerami miejskimi, a nawet przemieszczania się na piechotę . Mimo, że część tych obostrzeń jest stopniowo znoszona, w Poznaniu podejmowane są działania mające zmniejszyć negatywne skutki pandemii koronawirusa związane z przemieszczaniem się.

 

Podczas rządowych restrykcji ruch samochodów spadł średnio o ok. 37 procent. Dobrą tendencją byłoby gdyby taki stan utrzymał się również po zniesieniu wszystkich narzuconych ograniczeń. Z uwagi na utrzymane restrykcje dotyczące poruszania się transportem publicznych, ta dysproporcja może się jednak przez jakiś czas pogłębiać. Więcej osób będzie wybierać przejazdy pojazdami indywidualnymi kosztem transportu zbiorowego. Część osób przez pewien okres po epidemii będzie chciała zachować szczególną ostrożność i częściej wybierze przemieszczanie się samochodem. Dlatego Miasto, w odpowiedzi na kryzys związany z koronawirusem i ryzyko zwiększonego zanieczyszczenia powietrza po zniesieniu obostrzeń, odda część przestrzeni ulicznej rowerzystom i pieszym. Powstaną również priorytetowe rozwiązania dla komunikacji publicznej. Do końca tego roku zmiany zajdą na kilkudziesięciu ulicach. Szczegóły działań i planowanych realizacji TUTAJ podsumowaniu informacji ze spotkania online przedstawicieli Miasta Poznania. 


Pakiet dla mobilnosci