Projekt LAirA - Zielone drogi na lotniska

poniedziałek, 02 październik 2017,

LAirA - (Landside Airports Accessibility – Dostępność lądowa lotnisk) to nowy projekt w ramach programu Interreg Europa Środkowa realizowany od maja 2017. Miasto Poznań uczestniczy w nim jako partner który jest odpowiedzialny m.in za dokładną analizę ruchu dla podróży wykonywanych z/do celu podróży – Lotnisko Ławica – Centrum Miasta, z analizą potrzeb i studium wykonalności najkorzystniejszych rozwiązań transportowych w tym zakresie.

LAirA realizuje zadania zapewniające dostępność transportu multimodalnego w obszarze lotnisk na terenie Europy Środkowej, w szczególności zintegrowaną i inteligentną polityką transportową z naciskiem na niskoemisyjne środki transportowe. Projekt ma za zadanie w myśl ochrony środowiska zapewnienie zmniejszenia poziomu degradacji zasobów naturalnych, a co za tym idzie ograniczenie zużycia energii. Celem nadrzędnym projektu jest określenie preferencji komunikacyjnych pracowników lotnisk jak i pasażerów, a także opracowanie niskoemisyjnej polityki transportowej w obrębie miasta. LAirA zakłada realizację zadań według siedmiu zagadnień takich jak: mobilność elektryczna, połączenienia lotniczo – kolejowe, ruch pieszy i rowerowy, mobilność współdzielona, inteligentne systemy transportowe, planowanie podróży i publiczny transport drogowy.

Projekt jest finansowany poprzez program Polityki Spójności UE Interreg Europa Środkowa wspierający współpracę międzynarodową państw Unii. Projekt będzie realizowany przez 30 miesięcy a jego całkowity budżet wynosi 2,23 miliony euro.

 

Informacje o projekcie:

Budżet projektu: 2.233,034,71 euro

Wsparcie z EFRR: 1.841.975,18 euro

Czas realizacji projektu: 05.2017 – 10.2019

 

Projekt realizowany jest przez:

XVIII Dzielnica Budapesztu (Lead Partner)

Lotnisko Budapeszt

Port lotniczy SEA w Mediolanie

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Agencja Promocji Gospodarczej Regionu Stuttgart

Lotnisko Dubrovnik

Agencja Rozwoju Miasta Dubrovnik

Konferencja Regionów Lotniskowych (ARC)

Austria Tech Sp. Z o.o. – Federalna Agencja na rzecz Rozwiązań Technologicznych

Region Stuttgart

Lotnisko Wiedeń SA 

BKK Centrum na rzecz Budapesztańskiego Transportu

Lotnisko Warszawa - Modlin

 

 

Informacje na temat projektu znajdziesz na:

LAirA Twitter account: @LAirA_project

LAirA Facebook account: https://www.facebook.com/LAirAproject/

 

W sprawach związanych z projektem, zachecamy do kontaktu z Wydziałem Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania lub partnerem wiodącym laira@bp18.hu.


LAiRA CMYK