Przeprowadzano badania

środa, 17 grudzień 2014,

Badania wykonywane w ramach projektu pn. Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP) obejmowały obszar Miasta Poznania także Powiatu Kościańskiego, Wrzesińskiego, Wągrowieckiego oraz Poznańskiego.
Prace w zakresie badań prowadziło Konsorcjum: Biuro Inżynierii Transportu wraz z Instytutem Badań Rynku i Opinii Millward Bron, a projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013  – Narodowa Strategia Spójności,
Przeprowadzone badania miały za zadanie wykazać, jakie czynniki mogą wpływać na popyt na parkingi w codziennych podróżach, wykonywanych przez mieszkańców analizowanego obszaru. Ustalone w ten sposób preferencje zostaną uwzględnione w podsumowaniu badań i staną się wytycznymi dla dalszych działań zmierzających do opracowania projektu Polityki Parkingowej (SPPOFAP).
Z każdym członkiem wybranego gospodarstwa domowego zostały przeprowadzone rozmowy dotyczące motywacji, częstotliwości i ilości podróży, korzystania z w codziennych podróżach z parkingów Parkuj i Jedź, optymalnych lokalizacji takich parkingów (wybór z listy i/lub podanie własnej propozycji), powody skorzystania z oferty parkingów Parkuj i Jedź oraz powody braku zainteresowania takim sposobem podróży.

Harmonogram realizacji badania był nastepujący:
MIASTO POZNAŃ– start w weekend 25-26.10.2014
POWIAT POZNAŃSKI – OD 21.10.2014
POWIAT KOŚCIAŃSKI – OD 22.10.2014
POWIAT WĄGROWIECKI – OD 27.10.2014
POWIAT WRZESIŃSKI – OD 27.10.2014
Ze względu na liczbę wywiadów do zrealizowania, ankieterzy przeprowadzali wywiady ankietowe w terenie do końca listopada br..

Wyniki badań będą elementem przygotowywanego projektu Polityki Parkingowej Aglomeracji Poznańskiej, który wkrótce zostanie zaprezentowany na stronie. Wszystkie aspekty zbadanej tematyki zostaną podane do publicznje wiadomości i będą przedmiotem zaplanowanych od stycznia 2015 roku konsultacji społecznych.