Wyższe kary w Strefie Śródmiejskiej

piątek, 06 wrzesień 2019,

5 września wprowadzono zmiany w ustawie o drogach publicznych. Teraz Rada miasta może ustalić strefę płatnego parkowania, ale również śródmiejską strefę płatnego parkowania. Oznacza to zwiększenie dopuszczalnej wysokości opłat (również kar za brak opłaty) oraz wydłużenie dni, w których opłaty za parkowanie będą obowiązkowe. Aby wprowadzić SŚ muszą być do tego spełnione warunki dotyczące strefy płatnego parkowania. Poza tym samorząd musi uznać, że ustanowienie SSP może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej czy ochrony środowiska.  

 

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/wyzsze-stawki-za-parkowanie-i-srodmiejska-strefa-parkowania-nowe,468301.html


Fot. UMP