Opracowano Plan Zrównoważonej Logistyki Miejskiej dla Miasta Poznania

poniedziałek, 28 październik 2019,

 

Transport jest drugim co do wielkości sektorem zużywającym energię, z 32% udziałem jej końcowego  zużycia. Komisja Europejska wyznaczyła sobie ambitny cel, jakim jest logistyka miejska bez emisji CO2 do 2030 roku. Wymaga to nie tylko działań w zakresie polityki publicznej, ale także zmiany paradygmatu polityki. Szacuje się, że do 2050 r. 82% Europejczyków będzie mieszkać w miastach, dlatego też kwestie związane z miejskim transportem towarowym powinny zostać rozwiązane w perspektywie funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA), z uwzględnieniem funkcjonalnych relacji transportowych i gospodarczych między śródmiejskimi centrami, a otaczającymi je obszarami miejskimi. W ten sposób polityka będzie mogła osiągnąć dobre efekty poprzez rozwój terytorialny i gospodarczy środkowoeuropejskich obszarów miejskich.

 

Realizowany w latach 2016 - 2019 projekt SULPiTER (Planowanie Zrównoważonej Logistyki Miejskiej na rzecz regionalnego wzmocnienia transportu towarów) był odpowiedzią na potrzebę wspierania decydentów politycznych w poprawie zrozumienia zjawisk związanych z przewozem towarów w miejskich obszarach funkcjonalnych w perspektywie energetycznej i środowiskowej. Projekt miał na celu zwiększenie możliwości w zakresie planowania miejskiej mobilności towarowej w celu opracowania i przyjęcia planów zrównoważonej logistyki miejskiej (SULP). Przedstawiciele siedmiu miast: Bolonii, Budapesztu, Poznania, Brescii, Sztuttgartu, Mariboru i Rijeki zaangażowali się we współpracę z dalszymi lokalnymi, regionalnymi i krajowymi podmiotami nie będącymi partnerami oraz z partnerami technicznymi, celem wypracowania możliwych rozwiązań poprawiających jakość i optymalizację przewozu towarów w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych. Partnerami projektu z ramienia Poznania było Miasto Poznań i Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (obecnie sieć badawcza Łukasiewicz).

 

Efektem trwającego do 31 maja 2019 r. projektu SULPiTER jest Plan Zrównoważonej Logistyki Miejskiej dla Miasta Poznania.

 


Plan Zrownowazonej Logistyki Miejskiej dla Miasta Poznania

Załączniki: