Umowa na budowę parkingu typu Park&Ride przy ul. Szymanowskiego

środa, 19 październik 2016,

Zaprojektowaniem, budową oraz wyposażeniem pierwszego parkingu typu Park&Ride na terenie Poznania , przy ul. Szymanowskiego zajmie się firma Skanska. Realizacja robót powinna zakończyć się w drugiej połowie 2017 r.

W ramach przedmiotu zamówienia firma Skanska przygotuje koncepcję i dokumentację wykonawczą, a następnie wykona prace, związane z budową jednopoziomowego parkingu P&R zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącej pętli tramwajowej Os. Sobieskiego i przystanku Szymanowskiego (u zbiegu ulic Smoleńskiej oraz Karola Szymanowskiego, przy trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju).

Wykonawca dostarczy również nowoczesny system zarządzania parkingiem, do którego w późniejszym czasie będą mogły być włączane kolejne parkingi. Przewiduje się stworzenie ok. 130 miejsc postojowych dla samochodów, jednak ostateczna ich ilość będzie znana po opracowaniu koncepcji. Parking wyposażony zostanie w zadaszone miejsca parkingowe dla rowerzystów, a cały obiekt będzie monitorowany.

Przewiduje się, że w I kwartale 2017 r. przygotowana zostanie dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, a zakończenie całości prac budowlano - montażowych oraz pozwolenie na użytkowanie planuje się uzyskać w III kwartale 2017 r.

Przedsięwzięcie dotyczące realizacji parkingu zostało zgłoszone przez Miasto Poznań do konkursu nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16 o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, prowadzonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Zadanie zostało ocenione pozytywnie na etapie oceny strategicznej oraz oceny formalnej, a obecnie trwa ocena merytoryczna, po zakończeniu, której należy spodziewać się decyzji o przyznaniu dofinansowania. Aktualna kwota dotacji wnioskowana przez Miasto Poznań kształtuje się na poziomie ok. 3 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na realizację parkingu można znaleźć na stronie: www.pozim.pl


logo