Uruchomienie strony projektu politykaparkingowa.pl

poniedziałek, 15 grudzień 2014,

Uruchamiamy stronę internetową dla projektu "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej"