Miasto Poznań złożyło wniosek o dofinansowanie II

poniedziałek, 06 marzec 2017,

Miasto Poznań 3 marca 2017 złożyło wniosek w konkursie WRPO Poddziałanie 3.3.3. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektu "Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II. Tym razem pod planowane parkingi P&R zostały wytypowane następujące lokalizacje w pobliżu: przystanku kolejowego PKP Strzeszyn, ul. Św. Michała i ronda Starołęka.

Wniosek opiewa na kwotę projektu ok. 13 mln zł, z czego kwota dofinansowania oszacowana została na ok. 9 mln zł.

Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie ogłoszona po ocenie startegicznej, formalnmej i merytorycznej złożonego wniosku i ostateczna informacja powinna zostać ogłoszona na przełomie lipca/sierpnia br.


logo