Zakończenie konsultacji społecznych nad Polityką parkingową

poniedziałek, 04 maj 2015,

Szanowani  Państwo,

zakończyliśmy II etap procesu konsultacji społecznych  „Polityki parkingowej dla obszaru funkcjonalnego aglomeracji  Poznańskiej ". Wszystkie zebrane od Państwa opinie, uwagi i sugestie znalazły się w oficjalnych raportach z I i II tury  (oba dokumenty w załączeniu).

Poniżej krótkie podsumowanie przeprowadzonej II tury konsultacji społecznych:

  • odbyło się 7 spotkań konsultacyjnych  (w tym spotkania  w Wągrowcu. Murowanej Goślinie, Dopiewie,  Luboniu , spotkanie z przedstawicielami   środowiska  rowerzystów w Poznaniu oraz dwie Rady Projektu).  Ponadto kontynuowano proces konsultacji z przedstawicielami inwestorów instytucjonalnych na temat  kierunków kształtowania normatywów parkingowych,    
  • przeprowadzono ankietę on - line zamieszczoną na stronie projektu,
  • zebrano uwagi przesłane e-mailem,
  • udział wzięło 161 osób,
  • zgłoszono  ok. 370 uwag, opinii, wniosków oraz  12 propozycji nowych  lokalizacji parkingów. 

Natomiast w całym procesie konsultacji (I  i II tura) statystyka podsumowująca Państwa udział jest nastepująca:

  • odbyło się 20 spotkań konsultacyjnych, w których uczestniczyło  414 osób,
  • przeprowadzono konsultacje z wykorzystaniem ankiety on-line, w których uczestniczyło 1750 osób,
  • łącznie wzięło udział 2 241 osób i pomiotów/ instytucji,
  • zgłoszono   28 370 uwag, opinii, wniosków,
  • zgłoszono  65 propozycji nowych  lokalizacji parkingów. 

Prace nad ostatecznym dokumentem są na ukończeniu i powinny zakończyc się w najbliższych tygodniach, a ostateczny dokument zostanie oficjalnie opublikowany na naszej stronie.

Wszystkim uczestniczącym i zaangażowanym w konsultacje przygotowanego dokumentu Polityki parkingowej dla obszaru funkcjonalnego aglomeracji  Poznańskiej BARDZO DZIĘKUJEMY!


ilustracja na www