Kategorie
Prawo

Czy adwokat kościelny może pomóc mi unieważnić małżeństwo

Czy adwokat kościelny może pomóc mi unieważnić małżeństwo?

 

Jedną z powszechnych podstaw do unieważnienia jest sytuacja, w której jedno z małżonków nie miało swobody zawarcia małżeństwa w momencie ślubu. Może to wynikać z wcześniejszego małżeństwa, które nie zostało prawidłowo rozwiązane, lub z faktu, że jedno z małżonków było niepełnoletnie lub w inny sposób niezdolne do wyrażenia zgody prawnej

Inną częstą podstawą do unieważnienia jest sytuacja, gdy małżeństwo nie zostało skonsumowane. Aby unieważnienie zostało przyznane na tej podstawie, należy wykazać, że jeden lub oboje małżonkowie byli fizycznie niezdolny do skonsumowania małżeństwa, lub że jedno z małżonków odmówiło skonsumowania małżeństwa bez uzasadnionej przyczyny

Adwokat kościelny pomoże w sprawie

Małżeństwo może również zostać unieważnione, jeśli zostanie wykazane, że jeden z małżonków zawarł je pod przymusem, w wyniku oszustwa lub wprowadzenia w błąd. Na przykład, jeśli jeden z małżonków zawarł związek małżeński z drugim małżonkiem pod wpływem fałszywego przekonania, że małżeństwo zaowocuje obywatelstwem lub innymi korzyściami, unieważnienie może zostać przyznane

Jeśli zastanawiasz się nad unieważnieniem swojego małżeństwa, ważne jest, abyś porozmawiał z doświadczonym adwokatem, który pomoże Ci zrozumieć, jakie są podstawy unieważnienia i czy mają one zastosowanie w Twojej sytuacji. Adwokaci Kancelarii Canon Law Office mogą pomóc w przeprowadzeniu procesu unieważnienia i upewnić się, że twoje prawa są chronione. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację

Istnieje kilka powodów, dla których małżeństwo kościelne może zostać unieważnione, w tym:

– Jeśli jedno lub oboje partnerów nie było wolne do zawarcia małżeństwa w momencie ślubu

– Jeśli jedno lub oboje partnerów nie miało ukończonych 18 lat w momencie ślubu

– Jeśli jedno lub oboje partnerów było już w związku małżeńskim w momencie ślubu

– Jeśli małżeństwo nie zostało skonsumowane (tzn. jeśli para nie odbyła stosunku płciowego)

– Jeśli małżeństwo było wymuszone lub wymuszone

– Jeśli któreś z partnerów zostało uznane za winne popełnienia określonych przestępstw, takich jak bigamia lub morderstwo

– Jeśli u któregoś z partnerów zdiagnozowano poważną chorobę psychiczną

– Jeśli któryś z partnerów w momencie ślubu stosował przemoc fizyczną lub był uzależniony od narkotyków lub alkoholu

– Jeśli małżeństwo nie zostało zawarte zgodnie z zasadami i przepisami Kościoła katolickiego (np. jeśli jedno lub oboje partnerów nie jest katolikiem lub jeśli ceremonia ślubna nie odbyła się w kościele katolickim)

– Jeśli któryś z partnerów w międzyczasie się rozwiódł (jeśli rozwód został orzeczony przez sąd cywilny, nie musi to oznaczać, że małżeństwo zostanie unieważnione przez Kościół)

Zgłoś się do adwokata kościelnego

Jeśli uważasz, że twoje małżeństwo mogło zostać unieważnione, powinieneś skontaktować się z miejscową diecezją lub biurem parafialnym, aby porozmawiać z kimś o twoim przypadku. Biuro Prawa Kanonicznego może również zapewnić pomoc i wskazówki w trakcie całego procesu.

Jeśli zastanawiasz się nad unieważnieniem swojego małżeństwa, być może zastanawiasz się, czy możesz zatrudnić adwokata kościelnego, który pomoże ci w tej sprawie. Odpowiedź brzmi: tak, adwokat kościelny specjalizujący się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z pewnością może ci pomóc.

Istnieje wiele różnych aspektów sprawy o unieważnienie małżeństwa, w których może pomóc adwokat kościelny. Na przykład, może on pomóc w zebraniu dowodów i przygotowaniu mocnej argumentacji, dlaczego małżeństwo powinno zostać unieważnione. Może on również reprezentować Cię w sądzie i bronić Cię w Twoim imieniu.

Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem adwokata kościelnego do pomocy w sprawie o unieważnienie małżeństwa, pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z lokalnym kościołem lub diecezją i poproszenie o skierowanie. Po znalezieniu adwokat kościelny, z którym czujesz się komfortowo pracować, można następnie omówić swoją sprawę i zdecydować, czy jest on odpowiednią osobą, aby pomóc.

Prawnik specjalizujący się w prawie kościelnym może być w stanie pomóc w sprawie o unieważnienie małżeństwa

Prawnicy specjalizujący się w prawie kościelnym mogą dostarczyć wskazówek na temat specyficznych wymogów i procedur związanych z ubieganiem się o unieważnienie małżeństwa w Kościele katolickim. Mogą również reprezentować Cię w procesie odwoławczym, który może okazać się konieczny.

Osoby, które rozważają złożenie wniosku o unieważnienie małżeństwa, powinny skonsultować się z adwokatem kościelnym, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach i możliwościach.

Jeśli starasz się o unieważnienie małżeństwa przez Kościół katolicki, być może zastanawiasz się, czy musisz zatrudnić adwokata kościelnego. Chociaż nie ma takiego obowiązku, współpraca z nim może pomóc w zapewnieniu właściwego i skutecznego prowadzenia sprawy.

Adwokat kościelny, znany również jako prawnik kanonik, to osoba specjalizująca się w prawie Kościoła katolickiego. Może on udzielić cennych wskazówek i pomocy w trakcie całego procesu unieważnienia.

Jeśli zastanawiasz się nad zatrudnieniem adwokata kościelnego, pamiętaj, aby zapytać o jego doświadczenie w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Należy również zapytać o ich honoraria, aby móc odpowiednio zaplanować budżet.

Tak, adwokat kościelny z Cancellaria Canonica cancellariacanonica.pl może pomóc w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ten rodzaj prawnika jest specjalnie przeszkolony w zakresie prawa kościelnego i może zapewnić ci doradztwo i reprezentację w trakcie całego procesu. Jeśli rozważasz unieważnienie, ważne jest, abyś poszukał wykwalifikowanego prawnika kościelnego, który pomoże ci zrozumieć twoje prawa i opcje.

Kategorie
Prawo

Rozwód bez zbędnych emocji – czy to możliwe?

Rozwód

Rozwód to dla większości osób, które dotyka to zdarzenie, dość stresujący okres w życiu. Warto poszukać pomocy u specjalisty z zakresu psychologii, jeżeli stres nie pozwala normalnie funkcjonować. Jednak wbrew powszechnym opiniom, rozwód nie musi być zdarzeniem traumatycznym i pełnym nerwów. Wystarczy tylko odpowiednio przygotować się do sprawy rozwodowej. Pomocy należy szukać u prawników specjalizujących się w sprawach rozwodowych, np. poprzez stronę internetową rozwodnaspokojnie.pl   . Porady prawnej warto zasięgnąć szczególnie wtedy, gdy porozumienie się ze współmałżonkiem jest utrudnione.

Rozwód – od czego zacząć?

Zanim zaczniemy sami pisać pozew rozwodowy albo zlecimy tę czynność prawnikowi, muszą zaistnieć przesłanki potwierdzające rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to ustanie trzech więzi łączących małżonków: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Ustanie więzi uczuciowej lub emocjonalnej oznacza, że małżonkowie już nie dażą się miłością. Brak więzi fizycznej oznacza, że małżonkowie już ze sobą nie współżyją. Więź gospodarczą przestaje istnieć, gdy małżonkowie nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego. Mogą mieć nadal to samo miejsce zamieszkania, ale wszelkie wydatki ponoszą oddzielnie. Wspólne miejsce zamieszkania jest nieuniknione, gdy małżonkowie wspólnie wzięli kredyt na zakup domu lub mieszkania. W takim przypadku sąd rozstrzygnie o podziale majątku w wyroku rozwodowym albo w odrębnym postępowaniu dotyczącym podziału majątku wspólnego.

Najlepiej złożyć pozew o rozwód po upływie 6 miesięcy od ustania wymienionych wyżej więzi. Wówczas do rozwiązania małżeństwa przez rozwód będzie mogło dojść już na pierwszej rozprawie.

Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest fundamentalną przesłanką, aby uzyskać rozwód. Potwierdzeniem rozkładu pożycia w sprawie rozwodowej mogą być same zeznania stron, nie potrzeba dodatkowych dowodów w tym zakresie. Złożenie pozwu o rozwód wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 600 zł. Kwota ta pokryje w zupełności koszty, jeżeli rozwód zostanie orzeczony na pierwszej rozprawie. Taka sytuacja jest możliwa, gdy trwały i zupełny rozkład pożycia jest bezsprzeczny, a polubownemu rozwiązaniu małżeństwa nie sprzeciwia się żaden z przyszłych byłych małżonków.

Niemniej w wyjątkowych sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, jeżeli byłoby to niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, gdy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci.

Rozwód a koszty

Wraz z pozwem o rozwód należy złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, jeżeli strona znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a rozwód nie ma szans zakończyć się na pierwszej rozprawie. Ustawa o kosztach sądowych zawiera szczegółowy wykaz opłat oraz przesłanki zwolnienia z pokrycia kosztów sądowych przez stronę. W innym wypadku, należy wnieść opłatę w wysokości wspomnianych już 600 zł. To ile w całości kosztuje rozwód, zależy od postawy obojga małżonków. Kancelaria adwokacka nie jest w stanie oszacować całościowego kosztu postępowania podczas pierwszego spotkania. Wiele zależy od rozmiarów postępowania dowodowego. Jeżeli orzeczenie rozwodu jest poprzedzone wieloma zeznaniami w ramach postępowania dowodowego, koszty wzrosną.

Rozwód a opieka na dziećmi

Postępowanie rozwodowe obejmie także orzeczenie w sprawie opieki nad małoletnim dziećmi stron. Obecnie coraz częściej spotykane jest tzw. porozumienie rodzicielskie, w którym strony wspólnie opracowują plan opieki nad dziećmi. Należy pamiętać, że dla dobra dziecka drugi rodzic powinien dążyć do porozumienia, jeżeli opieka ma przysługiwać tylko jednej ze stron. Rozwiązanie małżeństwa rodziców jest bardzo stresującym wydarzeniem dla potomków małżonków, szczególnie gdy małoletnie dzieci są związane z obojgiem rodziców. W przypadku zawarcia skutecznego porozumienia, znajdzie ono odzwierciedlenie w wyroku rozwodowym. Zazwyczaj w wyniku rozwodu sąd orzeka o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z małżonków. Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma na celu ułatwienie codziennej opieki nad dzieckiem, którego miejsce zamieszkania pozostaje przy jednym z rodziców. Drugi małżonek ma wówczas prawo do współdecydowania o edukacji i leczeniu dziecka. W przypadku tzw. pieczy naprzemiennej władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W praktyce takie rozwiązanie jest możliwa, gdy byli małżonkowie mieszkają na terenie tej samej miejscowości, dzięki czemu dziecko nie musi radykalnie zmieniać otoczenia co jakiś czas.

Alimenty na dzieci są przedmiotem odrębnego postępowania, tym razem nie w sądzie okręgowym a rejonowym. Kwestia wysokości alimentów zależy od kilku czynników: uzasadnionych potrzeb dziecka, stanu zdrowia, a także możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Rozwód a podział majątku wspólnego

Rozprawa rozwodowa może obejmować kwestię podziału majątku wspólnego, o ile to nie spowoduje nadmiernej zwłoki. Zgodny projekt podziału majątku może znacznie przyspieszyć postępowanie sądowe w tym zakresie. Majątek wspólny strony mogą także podzielić w drodze mediacji lub porozumieć się we własnym zakresie.

Tu warto zwrócić uwagę na sytuację, kiedy majątek wspólny nie powstaje. Kodeks rodzinny przewiduje takie rozwiązanie, które jest popularnie nazywane intercyzą, czyli rozdzielczością majątkową. Wówczas każdy z małżonków posiada jedynie własny majątek, który nie podlega podziałowi. W takim przypadku orzeczenie rozwodu nie stanowi o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, gdyż taka nie powstała w trakcie małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy za porozumieniem stron?

Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji życiowej. Jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a małżonkowie są zgodni co do rozwodu i nie widzą szans przywrócenia wspólnego pożycia, mogą zakończyć związek polubownie. Wówczas już pierwsza rozprawa może zakończyć się wydaniem wyroku rozwodowego. Decyzję w tym zakresie można podjąć przed wniesieniem pozwu albo zmienić stanowisko w trakcie postępowania.

W sytuacji rozwodu z orzeczeniem o winie, gra toczy się zazczywaj o alimenty dla małżonka niewinnego rozkładu pożycia. Zasady współżycia społecznego przewidują jednak, że alimenty te nie będą zasądzone lub ich kwota będzie symboliczna, jeżeli stan majątkowy drugiego małżonka nie pozwala na alimentację. Alimenty przysługują w takiej sytuacji przez okres pięciu lat. Główne przyczyny rozwodów z orzeczeniem o winie, to zdrada małżeńska lub zachowanie jednej ze stron, które spowodowało trwały rozkład pożycia. Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z koniecznością powołania świadków. Mogą to być zarówno członkowie rodziny, jak i osoby postronne. Ważne, aby znały sytuację rozwodzących się małżonków z pierwszej ręki. Jak we wszystkich sprawach cywilnych, świadkowie są zobowiązani do mówienia prawdy.

Rozwód może zostać orzeczony zarówno z winy jednego z małżonków, jak i z winy obu stron. Wówczas nie ma podstaw do zasądzenia alimentów.