II tura konsultacji - Luboń

Dnia 8 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Lubonia  odbyło się czwarte spotkań II tury konsultacji  społecznych dotyczących „Polityki parkingowej dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej”. W spotkaniu dział wzięły  udział 24 osoby, w tym 11  mieszkańców, 11 Radnych Miasta Luboń  oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Lubonia.  W pierwszej części spotkania współautor  „Polityki parkingowej” Pan Jacek Theim przedstawił główne założenia  poddawanego konsultacjom dokumentu wskazując jakie zmiany wprowadzono w nim w oparciu o w wyniki I tury konsultacji. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy konsultacji zadawali pytania  i składali  wnioski do dokumentu „Polityki parkingowej”. 

 

Między innymi wskazywano, że:

 • lokalizacje parkingów „parkuj i jedź”  zaproponowane przez władze Miasta Lubonia są zasadniczo odpowiednie,
 • w odniesieniu do lokalizacja przy dworcu PKP w Luboniu wskazano, że: istnieje ryzyko wysokich koszów związanych w wycinka drzewa, wycinka drzew obniż a wartość ekologiczną projektu
 • kosztowne może być przejęcie gruntów od PKP ( przy czym  przedstawiciele Urzędu Miasta wskazywali, że ma się to odbyć  bezkosztowo),
 • w odniesieniu do lokalizacja Luboń – Lasek  wskazano, że:
  • istnieje ryzyko wysokich koszów związanych wykupem gruntów
  • pytano czy rzeczywiście potrzebne są w Luboniu dwa przystanki kolejowe  i  w związku z tym czy parking w tej lokalizacji ma sens,

   

  • Do listy lokalizacji parkingów „parkuj i jedź” proponowano dodać:

   • parking przy pętli 
   • część uczestników konsultacji  miał obawy czy budowa parkingu „parkuj i jedź” tak blisko  Poznania ma sens, czy będzie popyt na taką usługę ( nawet jeśli będzie ona bezpłatna),
    • poddano w wątpliwość sens finansowania  budowy parkingów „parkuj i jedź„ w Luboniu ze środków miasta Luboń, bowiem zdaniem części uczestników konsultacji będą ono głównie służyły Poznaniowi  (zmniejszając w nim ruch) oraz mieszkańcom wsi  z okolić Lubonia. W związku z powyższym wnioskowano, aby to Poznań finansował budowę i utrzymanie parkingów. Ale były też głosy przeciwne uzasadniające zasadność  budowy i utrzymania „parkingu „parkuj i jedź” w Luboniu ze środków miasta Luboń,
    • konieczne jest  przygotowanie  atrakcyjnej oferty dla osób chcących realizować podróże w systemie „parkuj i jedź”. Zwracano szczególna uwagę na aspekty:
     • sprawnie działającej  komunikacji zbiorowej,
     • dużą częstotliwość kursów,
     •  zintegrowanie  różnego typu komunikacji zbiorowej
     •  atrakcyjną ofertę finansowej dla korzystających z systemu podróży „parkuj i jedź„ pozwalającą na znaczące oszczędności w kosztach podróży  i parkowania w Poznaniu  w stosunku do kosztów jazdy samochodem dla  1,2 ,3, i 4 osób ( zwracano uwagę,  że obecnie komunikacja zbiorowa łącznie dla kliku osób jest zdecydowanie droższa niż jazda jednym samochodem),
 • budowa parkingu „parkuj i jedź” może być elementem wspierającym rozwój turystyki w regionie,
 • oferta podróży typu „parkuj i jedź„  jest skierowana do ograniczone grupy kierowców, bo część na pewno nie skorzysta z takiej oferty. 

  

W ostatniej części spotkania  jego uczestnicy wypełnili ankietę i wskazywali jakiego typu logotypu byłaby ich zdaniem najlepsze przy oznakowaniu sieci parkingów „parkuj i jedź”.