II tura konsultacji - Murowana Goślina

W dniu wczorajszym, tj. 30 marca 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie odbywało się pierwsze z czterech spotkań II tury konsultacji . W spotkaniu dział wzięło  udział wzięło 15 osób, w tym 10 mieszkańców, 2 Radnych Miasta i Gminy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy.  W pierwszej części spotkania współautor  „Polityki parkingowej” Pan Jacek Theim przedstawił główne założenia  poddawanego konsultacjom dokumentu wskazując jakie zmiany wprowadzono w nim w oparciu o w wyniki I tury konsultacji. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy konsultacji zadawali pytania  i składali  wnioski do dokumentu „Polityki parkingowej”. Między innymi wnioskowano aby:

  • do listy lokalizacji parkingów „parkuj i jedź” dodać lokalizację Murowana Goślina – Zielone Wzgórza, przy przystanku kolejowym,  (parking mały do 50 miejsc), bowiem już obecnie widać tam parkujące samochody i motocykle,  do tego pomysłu przychylali się przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy wskazują, że mają już część dokumentacji pozwalającej na budowę parkingu w tej lokalizacji na ok. 20 miejsc tej okolicy,
  • rozważyć budowę parkingów na obrzeżach Poznania (Poznań Wschód, Poznań Zawady, parkingów pozwalających kierowcom jadącym od strony Murowanej Gośliny nie przekraczać Warty i przesiadać się na komunikację zbiorową),
  • zmienić lokalizację stacji / przystanku  i parkingu Poznań Karolin, bowiem obecna jest mało wygodna i źle skomunikowana,
  • przedłużyć  linie tramwajowe do Naramowic , Dworca Wschód,
  • przygotować atrakcyjną ofertę dla osób chcących realizować podróże w systemie „parkuj i jedź”. Zwracano szczególna uwagę na aspekty: sprawnie działającej  komunikacji zbiorowej, dużą częstotliwość kursów, zintegrowanie  różnego typu komunikacji zbiorowej, aby osiągnąć efekt w postaci  krótszego czasu dojazdu komunikacją zbiorową niż samochodem ( licząc od drzwi do drzwi); atrakcyjnej oferty finansowej dla korzystających z systemu podróży „parkuj i jedź„ pozwalające zmniejszyć znacząco koszty podróży  w stosunku do kosztów jazdy samochodem dla  1,2 ,3, i 4 osób ,
  • pamiętać przy ustalaniu zasad korzystania z parkingów „parkuj i jedź” o osobach pracujących w systemie zmianowym – powinna być możliwość parkowania w nocy,  
  • budując parkingi zadbać o likwidację barier architektonicznych oraz potrzeby niepełnosprawnych,
  • rozważyć  jak zaproponowane pojemności parkingów na trasie Murowana  Goślina  - Poznań mają się do rzeczywistych potrzeb (w tym liczby ludności ogółem,  korzystających  z komunikacji samochodowej  i zbiorowej).

 

W ostatniej części spotkania  jego uczestnicy pracowali w grupach i ustalali jakie korzyści wynikające z korzystania  z systemu „parkuj i jedź” należy komunikować, w jaki sposób najlepiej promować  system parkingów „parkuj i jedź” oraz jak powinno wyglądać logo systemu parkingów.