II tura konsultacji - Wagrowiec

Dnia 31 marca 2015 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej w  Wągrowiec  odbyło się drugie z czterech spotkań II tury konsultacji  społecznych dotyczących Polityki parkingowej dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej. W spotkaniu dział wzięło  udział 21 osób, w tym 7 mieszkańców, 4 Radnych Miasta Wągrowiec,  oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Wągrowiec  i Urzędu Gminy Wągrowiec – 5 osób,  Starostwa Powiatowego – 1 osoba oraz NGO-sów 1 osoba oraz 1 osoba z Powiatowego Zarządu Dróg.  W pierwszej części spotkania współautor  „Polityki parkingowej” Pan Jacek Theim przedstawił główne założenia  poddawanego konsultacjom dokumentu wskazując jakie zmiany wprowadzono w nim w oparciu o w wyniki I tury konsultacji. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy konsultacji zadawali pytania  i składali  wnioski do dokumentu „Polityki parkingowej”. 

 

Między innymi wnioskowano aby:

 • do listy lokalizacji parkingów „parkuj i jedź” proponowano dodać:
  • ponownie  lokalizację  Wągrowiec Osiedle
  • lokalizację Kobylec – parking mały
  • lokalizację Grylewo – parking mały  
 • rozważyć budowę parkingów na obrzeżach Poznania  pozwalających kierowcom jadącym od strony Wągrowca nie przekraczać Warty i przesiadać się na komunikację zbiorową,
 • przedłużyć  linie tramwajowe do Naramowic , Dworca Wschód,
 • przygotować atrakcyjną ofertę dla osób chcących realizować podróże w systemie „parkuj i jedź”. Zwracano szczególna uwagę na aspekty: sprawnie działającej  komunikacji zbiorowej, dużą częstotliwość kursów, zintegrowanie różnego typu komunikacji zbiorowej, aby osiągnąć efekt w postaci  krótszego czasu dojazdu komunikacją zbiorową niż samochodem (licząc od drzwi do drzwi); atrakcyjnej oferty finansowej dla korzystających z systemu podróży „parkuj i jedź„ pozwalające zmniejszyć znacząco koszty podróży  w stosunku do kosztów jazdy samochodem dla  1,2 ,3 i 4 osób (szczególnie mocno dyskutowano kwestię ofert dla większej liczby osób, bowiem zdaniem uczestników konsultacji obecnie komunikacja zbiorowa łącznie dla kliku osób jest zdecydowanie droższa niż jazda jednym samochodem kiedy jedzie więcej osób samochodem),
 • pamiętać przy ustalaniu zasad korzystania z parkingów „parkuj i jedź” o osobach pracujących w systemie zmianowym – powinna być możliwość parkowania w nocy.  

 

W ostatniej części spotkania  jego uczestnicy pracowali w grupach i ustalali jakie korzyści wynikające z korzystania  z systemu „parkuj i jedź” należy komunikować, w jaki sposób najlepiej promować  system parkingów „parkuj i jedź” oraz jak powinno wyglądać logo systemu parkingów.