Informacje o konsultacjach

Udział w konsultacjach społecznych daje mieszkańcom, przedstawicielom poszczególnych instytucji:

 • możliwość wpływu na  usprawnienie podróżowania na terenie własnej gminy/ powiatu  i całej aglomeracji poznańskiej;
 • wpływ na to: jaka polityka parkingowa będzie prowadzona? czy będą budowane parkingi Park & Ride? gdzie parking  Park & Ride mogą  powstać na terenie  poszczególnych gmin i powiatów,a gdzie ich tworzyć nie należy? Gdzie takie parkingi powstaną w Poznaniu?  jak będą one zorganizowane i wyposażone? jak będą oznaczone? ile będzie takich miejsc parkingowych?


Konsultacje dotyczą  budowy spójnej „Polityki parkingowej” dla gmin z terenu powiatów poznańskiego, wągrowieckiego, kościańskiego
i wrzesińskiego  oraz systemu parkingów typu Parkuj i Jedź (Park & Ride), przeznaczonych dla osób, które dojeżdżają do Poznania lub innych miejscowości.
Idea parkingów Park & Ride jest prosta. Kierowcy zostawiają samochód na bezpłatnym parkingu, dojeżdżają do Poznania komunikacją zbiorową
i na terenie miasta Poznania podróżują komunikacją miejską.

Główne tematy konsultacji:

 • propozycję lokalizacji parkingów:
 • kierunek kształtowania wskaźników parkingowych:
 • elementy komunikacji – nazwa, logo;
 • budowa (warsztatowa) „idealnego parkingu”: minimalne i (maksymalne) wyposażenie parkingów, aby spełniały minimalne wymagania, standard zadaszania, architektura wiat.

Przebieg konsultacji społecznych:

 1. Opiniowanie wewnętrzne projektu dokumentu „Polityki parkingowej Aglomeracji Poznańskiej z partnerami projektu.
 2. Mapowanie interesariuszy.
 3. Konsultacje e-mail:
  • wnioski i opinie partnerów projektu,
  • wnioski i opinie pozostałych grup interesariuszy,
  • ankieta e-mail dotycząca normatywów parkingowych.
 4. Konsultacje on-line - wypełnienie ankiety.
 5. Spotkania konsultacyjne