II tura konsultacji - Dopiewo

Dnia 1 kwietnia 2015 roku w siedzibie GOSIR w Dopiewie  odbyło się trzecie z czterech spotkań II tury konsultacji  społecznych dotyczących Polityki parkingowej dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej. W spotkaniu dział wzięło  udział 12 osób, w tym 8 mieszkańców, 1 Radny Gminy Dopiewo, 1 sołtys, oraz przedstawiciele Gminy Dopiewo  - 2 osoby.  W pierwszej części spotkania współautor  „Polityki parkingowej” Pan Jacek Theim przedstawił główne założenia  poddawanego konsultacjom dokumentu wskazując jakie zmiany wprowadzono w nim w oparciu o w wyniki I tury konsultacji. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy konsultacji zadawali pytania  i składali  wnioski do dokumentu „Polityki parkingowej”. 

 

Między innymi wnioskowano aby:

 • do listy lokalizacji parkingów „parkuj i jedź” dodać Dopiewiec jako lokalizację przyszłościową
 •  przygotować atrakcyjną ofertę dla osób chcących realizować podróże w systemie „parkuj i jedź”. Zwracano szczególna uwagę na aspekty:
  • sprawnie działającej  komunikacji zbiorowej, dużą częstotliwość kursów,
  • zintegrowanie różnego typu komunikacji zbiorowej,
  • czasu - aby osiągnąć efekt w postaci  krótszego czasu dojazdu komunikacją zbiorową niż samochodem (licząc od drzwi do drzwi);
  • atrakcyjną ofertę finansowej dla korzystających z systemu podróży „parkuj i jedź„ pozwalającą zmniejszyć znacząco koszty podróży  w stosunku do kosztów jazdy samochodem  (szczególnie mocno dyskutowano kwestię ofert dla większej liczby osób)
  • aby planując pojemność  parkingów i ich lokalizację uwzględnić plany rozwojowe gminy, – duże inwestycje mieszkaniowe  / osiedla planowane przez deweloperów,
  • dobrze  wyposażyć parkingi „parkuj i jedź „
  • dobrze oznakować parkingi  „parkuj i jedź „
   więcej osób samochodem) ,
   • pamiętać przy ustalaniu zasad korzystania z parkingów „parkuj i jedź” o osobach pracujących w systemie zmianowym – powinna być możliwość parkowania w nocy.  

 

W ostatniej części spotkania  jego uczestnicy pracowali w grupach i ustalali jakie korzyści wynikające z korzystania  z systemu „parkuj i jedź” należy komunikować, w jaki sposób najlepiej promować  system parkingów „parkuj i jedź” oraz jak powinno wyglądać logo systemu parkingów.