4 spotkanie konsultacyjne - Kościan

Dnia 17 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 w Sali SP ZOZ w Kościanie odbyło się 4 spotkanie konsultacyjne – w ramach spotkań konsultacyjnych projektu pn.”Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)..

Ze strony władz samorządowych z obszaru Powiatu Kościańskiego wzięli udział m.in. Bernard Turski, Starosta Kościański, Stefan Stachowiak, Wicestarostwa Kościański, Michał Jurga, Burmistrz Miasta Kościana, Henryk Bartoszewski, Zastępca Wójta Gminy Kościan, Andrzej Socha, Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń. Łącznie w spotkaniu udział wzięło ok. 40 osób.

Najważniejszymi wnioskami ze spotkania była kwestia stworzenia dużej ilości miejsc z uwagi na już dziś duże zainteresowanie korzystaniem z systemu P&R, pozyskaniem gruntów pod parkingi od PKP oraz współpraca z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego jako organizatora transportu kolejowego na obszarze objętym projektem.

Załączniki: