10 spotkanie konsultacyjne - Kórnik

Dnia 25 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 w budynku OSP Kórnik (ul. 20 Października 93) odbyło się 10 spotkanie konsultacyjne – w ramach spotkań konsultacyjnych projektu pn.”Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)..

Na spotkanie przybyła reprezentacja lokalnej społeczności, radni oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Łącznie udział wzięło ok. 25 osób.

 

Po przedstawieniu projektu Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej dyskutowano nad wieloma aspektami tematyki systemu parkingów, wśród których znalazły się przede wszystkim:

  • finansowania budowy i utrzymania parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na obszarze Aglomeracji Poznańskiej;
  • lokalizacji parkingów proponowanych przez władze oraz mieszkańców Gminy Kórnik;
  • uwzględnienia miejsc postojowych dla skuterów i motocykli na parkingach;
  • taryfy opłat za korzystanie z transportu publicznego, po uruchomieniu parkingów;
  • propozycji architektonicznych oraz projektu logo dla systemu parkingów

Spotkanie przyniosło wiele uwag, spostrzeżeń oraz wniosków, które zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad przygotowywanym dokumentem.