3 spotkanie konsultacyjne - Mosina

Dnia 16 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie, odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne, w ramach I tury spotkań konsultacyjnych projektu pn.”Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP). W spotkaniu udział wzięło ok. 15 osób. Uczestnikami tego spotkania byli mieszkańcy, radni i przedstawiciele jst gmin: Mosina (w tym z Mosiny, Krosna oraz Daszewic), a także Miasta Puszczykowo, Miasta Poznań oraz Wykonawcy projektu.

Zorganizowane spotkanie w przedmiotowym temacie, umożliwiło zebranym zapoznanie się z głównymi założeniami dotyczącymi wstępnej wersji dokumentu „Polityka parkingowa dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP). W trakcie spotkania jego uczestnicy zadawali pytania, zgłaszali swoje opinie, wnioski i propozycje, które były przedmiotem moderowanej dyskusji. Umożliwiła ona rozważenie wielu ważnych aspektów związanych z realizowanym przedsięwzięciem (m.in. wariantów lokalizacji, wad i zalet, aktualnej oferty transportu kolejowego oraz wielu innych uwarunkowań technicznych i funkcjonalnych). Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili założenia projektu, który daje szansę na podniesienie jakości wykonywanych podróży z terenu Gminy Mosina oraz Miasta Puszczykowo do Poznania systemem P&R.