9 spotkanie konsultacyjne - Poznań Junikowo

Dnia 24 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 w Sali SP nr 78 w Poznaniu na ul. Żonkilowej 34, odbyło się 9 spotkanie z mieszkańcami Poznania i gmin okolicznych – w ramach konsultacji projektu pn.”Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)..

W spotkaniu uczestniczyło łącznie ok. 15 osób, w tym przedstawiciel Rady Osiedla i Powiatu Poznańskiego.

W trakcie spotkania jego uczestnikom zostały przedstawione główne założenia i wnioski poddanej konsultacjom wstępnej wersji Polityki parkingowej, koncepcji charakterystycznych elementów parkingu oraz formy oznakowania takiego przedsięwzięcia.

Zebrani wskazywali na potrzebę dobrego skomunikowania tego typu parkingu z transportem publicznym, jego wyposażenia w szczególności w miejsca dla rowerów, biletomaty czy toalety. Utwardzenie czy oświetlenie uznano za oczywisty podstawowy standard.

Załączniki: