7 spotkanie konsultacyjne - Poznań Miłostowa

Dnia 20 lutego 2015 roku o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 87 na ul. Leszka 42 na Miłostowie w Poznaniu odbyło się siódme spotkanie konsultacyjne – w ramach spotkań konsultacyjnych projektu pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP). W spotkaniu udział wzięło ok. 10 osób, w tym Radny Osiedla Warszawskie – Pomet - Maltańskie. Podczas dyskusji dotyczącej planów stworzenia systemu parkingów Parkuj i Jedź (P&R) poruszono takie tematy jak: warianty lokalizacji, wady i zalety systemu, ofertę transportu kolejowego, ofertę transportu publicznego w Aglomeracji Poznańskiej, uwarunkowania techniczne i funkcjonalne. Pozytywnie odebrane były założenia projektu, które w połączeniu z rozwojem oferty transportu publicznego, mogą istotnie podnieść jakość podróży do Poznania ze wschodniej części województwa wielkopolskiego.   

Załączniki: