6 spotkanie konsultacyjne - Poznań Sobieskiego

Dnia 19 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 w Sali SP nr 15 w Poznaniau na Os. Jana III Sobieskiego 105 odbyło się 6 spotkanie konsultacyjne – w ramach spotkań konsultacyjnych projektu pn.”Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP).

W spotkaniu uczestniczyło łącznie ok. 20 osób, w tym przedstawiciele Rady Miasta Poznania oraz Rady Osiedla.

W trakcie spotkania jego uczestnikom zostały przedstawione główne założenia i wnioski poddanej konsultacjom wstępnej wersji Polityki parkingowej, koncepcji charakterystycznych elementów parkingu oraz formy oznakowania takiego przedsięwzięcia.

Zebrani akceptowali potrzebę powstania tego typu parkingu/ów, wskazując jednocześnie na potrzebę braku opłat za pozostawianie tam pojazdu, nieczytelność przedstawianego loga (powinno być polskojęzyczne). Zdania co do sposobu zadaszenia itp. były podzielone.