8 spotkanie konsultacyjne - Poznań Starołęka i Dębiec

Dnia 23 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 79 w Poznaniu (ul. Jesionowa 14) odbyło się 8 spotkanie konsultacyjne – w ramach spotkań konsultacyjnych projektu pn.”Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)..

W spotkaniu udział wzięło ok. 15 osób, mieszkańców oraz radnych. Po prezentacji Wykonawcy/twórcy projektu Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej toczyła się dyskusja poświęcona zaproponowanym założeniom polityki oraz szczegółów koncepcji budowy systemu parkingów w aglomeracji. Tematy, które wzbudziły najwięcej pytań i na które zwracano uwagę jako ważne to: system informatyczny naprowadzający na parking i pokazujący aktualną zajętość (również na urządzeniach mobilnych), konieczność powiązania parkingów ze sprawnym i częstym transportem publicznym (w tym kolejowy) oraz odpowiednia wielkość parkingu (kierowca powinien znaleźć miejsce do zaparkowania). Wnioski dalszych prac dla projektantów dotyczyły kwestii logo oraz formy i funkcjonalności zaprezentowanej propozycji „zadaszeń” (nowoczesne, szklano-metalowe drzewka).