5 spotkanie konsultacyjne - Rokietnica

Dnia 18 lutego 2015 r. w Gimnazjum w Rokietnicy odbyły się konsultacje społeczne w ramach Gminy Rokietnica, której celem było przedstawienie polityki parkingowej w ramach projektu pn.”Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP). Było to już 5 spotkanie na obszarze aglomeracji i dotyczyło tym razem badania opinii mieszkańców z kierunku północno-zachodniego, w tym również z miejscowości Rokietnica. W spotkaniu oprócz władz Gminy Rokietnica wzięła udział grupa mieszkańców -  ok. 26 osób. Podczas konsultacji omawiano następujące zagadnienia związane z tematem systemu parkingów Parkuj i Jedź (P&R):

  1. Lokalizacje parkingu w Rokietnicy;

  2. Elementy koncepcji architektonicznej (strona wizualna projektu) – nazwa, logo;

  3. Regulacja stanów prawnych gruntów z PKP;

  4. Finansowanie budowy parkingu;

Dokładna informacja ze spotkania pojawiła się również na stronie:

http://www.krzyszkowo.info.pl/index.php/2-uncategorised/324-konsultacje-polityka-parkingowa-rokietnica-18-02-2015r