Materiały przeznaczone do konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,

Władze Miasta Poznania zapraszają do udziału konsultacjach społecznych dotycząych opracowania spójnej „Polityki parkingowej” dla gmin z terenu powiatów poznańskiego, wągrowieckiego i kościańskiego oraz opracowania założeń systemu parkingów typu Parkuj i Jedź (Park & Ride), przeznaczonych dla osób, które dojeżdżają do Poznania lub innych miejscowości.  Idea parkingów Park & Ride jest prosta. Kierowcy zostawiają samochód na bezpłatnym parkingu, dojeżdżają do Poznania komunikacją zbiorową  i na terenie miasta Poznania podróżują komunikacją miejską.

Udział w konsultacjach społecznych daje każdemu mieszkańcowi gminy oraz przedstawicielom poszczególnych instytucji: możliwość wpływu na  usprawnienie podróżowania na terenie własnej gminy/ powiatu  i całej aglomeracji poznańskiej. Ponadto biorąc udział w konsultacjach każdy ma wpływ na to: jaka polityka parkingowa będzie prowadzona? czy będą budowane  parkingi Park & Ride? gdzie parking/i   Park & Ride mogą powstać na terenie  poszczególnych gmin i powiatów, a gdzie ich tworzyć nie należy? gdzie takie parkingi powstaną w Poznaniu?  jak będą one zorganizowane i wyposażone? jak będą oznaczone? ile będzie takich miejsc parkingowych?

Jak wziąć  udział w konsultacjach i wyrazić swoją opinią? Biorąc udział w ankiecie internetowej, przesyłając  swoje uwagi e-mailem lub biorąc udział w jednym z 10 spotkań konsultacyjnych, które odbędą się na terenie wszystkich Partnerów projektu, możecie Państwo oddać swój głos w w rozpoczętej dyskusji społecznej.

W załączeniu pełne projekty dokumentów objęte konsultacjami oraz streszczenie projektu Polityki parkingowej.

Informacja o miejscach spotkań również znajduje się poniżej na stronie internetowej.