2 spotkanie konsultacyjne - Kostrzyn

Dnia 12 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie odbyło się drugie już spotkanie konsultacyjne – w ramach spotkań konsultacyjnych projektu pn.”Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP). W spotkaniu udział wzięło ok. 30 osób. Na spotkanie przybyło ok. 40 osób reprezentujących gminę Kostrzyn: mieszkańcy, radni, władze gminy oraz lokalnych społeczności.

Dyskusja na temat zaprezentowanych planów stworzenia systemu parkingów Parkuj i Jedź (P&R) pozwoliła na rozważenie wszystkich aspektów tego tematu (wariantów lokalizacji, wad i zalet, aktualnej oferty transportem kolejowym oraz wielu uwarunkowań technicznych i funkcjonalnych). Założenia projektu zostały bardzo pozytywnie ocenione, ponieważ dają szansę na podniesienie jakości (już dzisiaj licznie wykonywanych) podróży z Kostrzyna do np. Poznania lub Swarzędza systemem P&R.