1 spotkanie konsultacyjne - Skoki

Dnia 11 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach, odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne - rozpoczynające I turę spotkań konsultacyjnych projektu pn.”Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP). W spotkaniu udział wzięło ok. 30 osób. Uczestnikami tego spotkania byli mieszkańcy, radni i przedstawiciele jst gmin: Sławice, Gołańcz, Skoki i Wągrowiec, Powiatu Wągrowieckiego, Miasta Poznań oraz Wykonawcy projektu.

W trakcie spotkania jego uczestnicy: zostali zapoznani z prezentacją głównych założeń i wniosków poddanej konsultacjom wstępnej wersji dokumentu „Polityka parkingowa dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP), zgłaszali pytania, opinie i wnioski, które były przedmiotem moderowanej dyskusji oraz wypełnili ankietę konsultacji społecznych dot. parkingów P&R.

W ramach I tury spotkań konsultacyjnych ww. projektu, w miesiącu lutym 2015 roku odbędą się jeszcze spotkania w Kostrzynie, Mosinie, Kościanie, Rokietnicy, Poznaniu i Kórniku.